Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Informacja

Utworzono dnia 05.12.2022

W dniu 7 grudnia 2022 r.(środa) porady prawne będą udzielane w godzinach od 13:00 do 16:00.

Szkolenie pt. ,,Działanie grup roboczych”

Utworzono dnia 17.11.2022

Zdjęcie przedstawiające tytuł szkoleniaW dniu 15 listopada 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zorganizowało szkolenie pt. ,,Działanie grup roboczych”. Szkolenie dedykowane było dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Hrubieszowskiego...

czytaj dalej na temat: Szkolenie pt. ,,Działanie grup roboczych”

Informacja

Utworzono dnia 15.11.2022

W dniu 16 listopada 2022 r.(środa) porady prawne nie będą udzielane.

czytaj dalej na temat: Informacja

Szanujemy się, rozmawiamy, słuchamy, wybaczamy

Utworzono dnia 14.11.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w ramach realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2021-2030”, zakupiło i przekazało do Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie, baner dotyczący problematyki przemocy. Baner zawiera dane teleadresowe i informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie. Banery zostały umieszczone w widocznych miejscach wymienionych szkół, tak aby spełniały rolę edukacyjną wśród dzieci i młodzieży. 

czytaj dalej na temat: Szanujemy się, rozmawiamy, słuchamy, wybaczamy

Nabór wniosków w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Utworzono dnia 04.11.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

 

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

  Osoby zainteresowane udziałem w Programie powinny dokonać wstępnego zgłoszenia. Zgłoszenia są przyjmowane w terminie do 8 listopada 2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58, 22- 500 Hrubieszów, tel. 84 696 37 77 wew. 37.

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Przyznanie usług będzie możliwe po uzyskaniu środków finansowych na realizację Programu.

czytaj dalej na temat: Nabór wniosków w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór wniosków w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Utworzono dnia 04.11.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

 

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023”, zwanego dalej „Programem”.

 

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.  

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie powinny dokonać wstępnego zgłoszenia. Zgłoszenia są przyjmowane w terminie do 8 listopada 2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58, 22- 500 Hrubieszów, tel. 84 696 37 77 wew. 37.

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Przyznanie usług będzie możliwe po uzyskaniu środków finansowych na realizację Programu.

czytaj dalej na temat: Nabór wniosków w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Informacja

Utworzono dnia 27.10.2022

W dniu 2 listopada 2022 r.(środa) porady prawne będą udzielane w godzinach od 12:00 do 15:00.

czytaj dalej na temat: Informacja

Informacja o laureatach Konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Utworzono dnia 25.10.2022

Informujemy, że na XII edycję Konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze wpłynęło w ustalonym terminie 40 prac plastycznych zgodnych z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu:

 • w kategorii klasy IV, V i VI szkoły podstawowej – 32 prace,
 • w kategorii klasa VII i VIII szkoły podstawowej – 8 prac.

W kategorii klasy IV, V i VI szkoły podstawowej jury wyróżniło prace następujących osób:

 • Karolina Dąbrowska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach,
 • Zuzanna Szwed – Szkoła Podstawowa w Kryłowie,
 • Zuzanna Zielińska – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach.

W kategorii klasa VII i VIII szkoły podstawowej jury wyróżniło prace następujących osób:

 • Oliwia Mączka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie,
 • Wiktoria Poninkiewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Werbkowicach,
 • Karol Szabat – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

O miejscu i czasie uroczystego rozstrzygnięcia konkursu połączonego z wręczeniem nagród poinformujemy na początku grudnia 2022 r.

Przedłużenie terminu składania prac w Konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Utworzono dnia 10.10.2022

Uwaga! Przedłużamy termin składania prac w Konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze ogłoszony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie!

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Powiatu Hrubieszowskiego. Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,

- klasa VII i VIII szkoły podstawowej.

Cele:

 • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
 • zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi.
 • kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży
 • zwiększenie akceptacji społecznej dla wychowanków rodzin zastępczych.

Prace:

 • mają zawierać elementy graficzne i tekstowe,
 • wykonane w dowolnej technice płaskiej w  formacie A3 lub A2,
 • w orientacji poziomej,
 • na odwrocie podajemy: imię i nazwisko autora, klasę, adres i telefon szkoły.

Konkurs zostaje przedłużony do 17 października 2022 r. do godziny 15.30.

Nagrody:

 • upominki rzeczowe o łącznej wartości 1.500 zł,
 • kalendarze promujące rodzicielstwo zastępcze z nagrodzonymi pracami.

Weź udział i zachęć innych!

czytaj dalej na temat: Przedłużenie terminu składania prac w Konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Szkolenie dla mieszkańców Gminy Dołhobyczów pt.: „Aspekty prawne i psychologiczne dotyczące reakcji na sytuacje przemocy”

Utworzono dnia 30.09.2022

W dniu 29 września 2022 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiacie Hrubieszowskim na lata 2021 -2030, zorganizowało szkolenie dla mieszkańców Gminy Dołhobyczów pt.: „Aspekty prawne i psychologiczne dotyczące reakcji na sytuacje przemocy”...

 
czytaj dalej na temat: Szkolenie dla mieszkańców Gminy Dołhobyczów pt.: „Aspekty prawne i psychologiczne dotyczące reakcji na sytuacje przemocy”

Szkolenie pt. „Efektywne metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu”

Utworzono dnia 19.09.2022

W dniu 17 września 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zorganizowało szkolenie dla osób prowadzących rodziny zastępcze pn. „Efektywne metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu”Składało się ono z trzech paneli tematycznych...

czytaj dalej na temat: Szkolenie pt. „Efektywne metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu”

Konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Utworzono dnia 12.09.2022

Już po raz dwunasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie ogłasza

Konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze.

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego.

 

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Powiatu Hrubieszowskiego. Rozstrzygnięcia dokonamy w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,

- klasa VII i VIII szkoły podstawowej.

 

Cele:

 • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
 • zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi.
 • kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży
 • zwiększenie akceptacji społecznej dla wychowanków rodzin zastępczych.

 

Prace:

 • mają zawierać elementy graficzne i tekstowe,
 • wykonane w dowolnej technice płaskiej w  formacie A3 lub A2,
 • w orientacji poziomej,
 • na odwrocie podajemy: imię i nazwisko autora, klasę, adres i telefon szkoły.

 

Konkurs trwa do 10 października 2022 r. do godziny 15.30.

 

Nagrody:

 • upominki rzeczowe o łącznej wartości 1.500 zł,
 • kalendarze promujące rodzicielstwo zastępcze z nagrodzonymi pracami.

 

Weź udział i zachęć innych!

czytaj dalej na temat: Konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

S-A-M! DOSTĘPNE MIESZKANIE

Utworzono dnia 09.09.2022

Informujemy, że Powiat Hrubieszowski przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Jednostką wyznaczoną  do obsługi wniosków i realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

 Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

 Więcej informacji: TUTAJ

czytaj dalej na temat: S-A-M! DOSTĘPNE MIESZKANIE

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej