Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Szkolenie pt.: „Rola ośrodka pomocy społecznej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”

Utworzono dnia 09.06.2022

W dniu 8 czerwca 2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, odbyło się szkolenie kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Hrubieszowskiego, pt.: „Rola ośrodka pomocy społecznej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.

 

Celem szkolenia było budowanie skutecznej strategii pracy z rodziną doświadczającą przemocy od czasu uruchomienia procedury Niebieskiej Karty do zatrzymania przemocy. Wypracowanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem.

czytaj dalej na temat: Szkolenie pt.: „Rola ośrodka pomocy społecznej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”

Mamy rodzinny dom dziecka!

Utworzono dnia 01.06.2022

Dzięki staraniom pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w dniu dzisiejszym zaczął działać pierwszy w powiecie rodzinny dom dziecka! Znalazło w nim swój dom siedmioro dzieci!

Każdego roku sąd decyduje, że kilkoro lub kilkanaścioro dzieci z naszego powiatu musi zostać zabranych spod opieki rodziców i trafia do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzieje się tak dlatego, że nie ma rodzin zastępczych gotowych, aby przyjąć je pod swój dach i wychowywać je jak własne dzieci. W związku z tym podjęliśmy starania, aby chociaż jedna z dotychczasowych rodzin zastępczych zechciała przyjąć pod swoja opiekę większą liczbę dzieci i możemy się pochwalić, że od 1 czerwca 2022 r. zawarliśmy umowę na prowadzenie rodzinnego domu dziecka!

Dzieciaki znalazły już swój nowy dom, a my nadal poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze i do prowadzenia rodzinnego domu dziecka dla kolejnych dzieci. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na nowy dom czeka ponad 30 dzieci, które mogłyby wychowywać się w rodzinach zastępczych. Może znajdziesz w sobie dosyć siły i odwagi, aby zająć się którymś z nich?

Link do reportażu w Radiu Lublin: 

https://radio.lublin.pl/2022/06/to-nie-zawod-a-powolanie-w-powiecie-hrubieszowskim-powstal-pierwszy-rodzinny-dom-dziecka/

czytaj dalej na temat: Mamy rodzinny dom dziecka!

Spotkanie integracyjne rodzin zastępczych

Utworzono dnia 30.05.2022

W dniu 28 maja 2022 roku odbyło się spotkanie integracyjne rodzin zastępczych z terenu powiatu hrubieszowskiego w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Uroczystość odbyła się w Restauracji „Gniecki” w Hrubieszowie...

 
czytaj dalej na temat: Spotkanie integracyjne rodzin zastępczych

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Utworzono dnia 27.05.2022

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

W tym szczególnym dniu pragniemy złożyć Wszystkim Rodzinom Zastępczym

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji

z pełnionej funkcji rodzica zastępczego.

Życzymy Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełmieniu tej, jakże ważnej misji.

Dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci

oraz stworzenie im szczęśliwego i bezpiecznego ciepła rodzinnego.

Z wyrazami szacunku i uznania

Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Hrubieszów, dnia 30 maja 2022 r.

Informacja o zmianie wysokości świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym oraz osobom usamodzielnianym

Utworzono dnia 13.05.2022

Od dnia 1 czerwca 2022 r. uległy zmianie wysokości świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w rodzinie zastępczej dziecka wynosi:

 • 785 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1.189 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Dodatek na dziecko niepełnosprawne od 1 czerwca 2022 r. wynosi 239 zł.

Zmianie uległa też wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, która wynosi obecnie 595 zł miesięcznie.

Od 1 czerwca 2022 r. wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

-        w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną

 • nie mniej niż 3.921 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

-        w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:

 • nie mniej niż 7.839 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 3.921 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • nie mniej niż 1.961 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres 1 roku.

Wysokość pomocy na zagospodarowanie wynosi natomiast 1.782 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności –  3.563 zł.

czytaj dalej na temat: Informacja o zmianie wysokości świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym oraz osobom usamodzielnianym

Porady prawne w Punkcie Interwencji Kryzysowej

Utworzono dnia 28.04.2022

Bezpłatne poradnictwo prawne z jakiego można skorzystać w Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie od dnia 6 kwietnia 2022 roku będzie udzielane w każdą środę tygodnia w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 782 490 522.

Życzenia wielkanocne

Utworzono dnia 15.04.2022

                                                                                                                                                                              

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

życzą

  Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Informacja o godzinach otwarcia PCPR w dniu 15.04.2022 r.

Utworzono dnia 14.04.2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z dnia 14 kwietnia 2022 r.

informujemy, że

w dniu 15.04.2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

będzie czynne w godzinach od 7.30 - 14.00

czytaj dalej na temat: Informacja o godzinach otwarcia PCPR w dniu 15.04.2022 r.

Szkolenie dla rodzin zastępczych „Uzależnienia behawioralne. Czego dzieci i młodzież doświadczają w przestrzeni online. Zagrożenia i wsparcie dzieci.”

Utworzono dnia 06.04.2022

W dniu 05.04.2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych, które funkcjonują na terenie powiatu hrubieszowskiego pt.: „Uzależnienia behawioralne. Czego dzieci i młodzież doświadczają w przestrzeni online. Zagrożenia i wsparcie dzieci.

Szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie, a prowadziła je Pani Małgorzata Mac, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

W szkoleniu uczestniczyło 16 rodziców zastępczych.

czytaj dalej na temat: Szkolenie dla rodzin zastępczych „Uzależnienia behawioralne. Czego dzieci i młodzież doświadczają w przestrzeni online. Zagrożenia i wsparcie dzieci.”

Godziny działania Punktu Interwencji Kryzysowej w PCPR Hrubieszów

Utworzono dnia 05.04.2022

Bezpłatne poradnictwo prawne z jakiego można skorzystać w Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie od dnia 6 kwietnia 2022 roku będzie udzielane w każdą środę tygodnia w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 782 490 522.

czytaj dalej na temat: Godziny działania Punktu Interwencji Kryzysowej w PCPR Hrubieszów

Zaproszenie na szkolenie dla rodzin zastępczych pt.: „Uzależnienia behawioralne. Czego dzieci i młodzież doświadczają w przestrzeni online. Zagrożenia i wsparcie dzieci.”

Utworzono dnia 28.03.2022

Zaproszenie

na szkolenie dla rodzin zastępczych
pt.: „Uzależnienia behawioralne. Czego dzieci i młodzież doświadczają
w przestrzeni online. Zagrożenia i wsparcie dzieci.”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, zaprasza rodziny zastępcze które funkcjonują na terenie powiatu hrubieszowskiego, na szkolenie pt.: „Uzależnienia behawioralne. Czego dzieci i młodzież doświadczają w przestrzeni online. Zagrożenia i wsparcie dzieci.

Szkolnie odbędzie się dnia 5 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34, a organizowane jest przy współpracy z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie.

W trakcie spotkania będą poruszane takie tematy jak:

 • pojęcia „uzależnienie” i „uzależnienie behawioralne”,
 • współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży,
 • przykłady najczęstszych uzależnień behawioralnych,
 • rola Internetu w życiu nastolatka,
 • co daje, a co zabiera Internet,
 • zachowania ryzykowne – granica korzystania z Internetu,
 • warunki zwiększające ryzyko uzależnienia od Internetu,
 • cyberprzemoc i inne formy agresji w sieci,
 • niebezpieczne treści,
 • procedury przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki zagrożeń związanych z aktywnością online,
 • bezpieczny start. Internet w życiu dzieci i rodziny,
 • poznanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 • uzależnienia behawioralne a zadania i kompetencje wynikające z Narodowego Programu Zdrowia.

Serdecznie zapraszamy.

czytaj dalej na temat: Zaproszenie na szkolenie dla rodzin zastępczych pt.: „Uzależnienia behawioralne. Czego dzieci i młodzież doświadczają w przestrzeni online. Zagrożenia i wsparcie dzieci.”

Zaproszenie na spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych z terenu powiatu hrubieszowskiego

Utworzono dnia 28.03.2022

Zaproszenie

na spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych

z terenu powiatu hrubieszowskiego

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że w dniu 4 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie (pokój nr 9), odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych z terenu powiatu hrubieszowskiego.

              Organizowane spotkanie jest odpowiedzią organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, na zgłaszane przez rodziny zastępcze potrzeby odnośnie wsparcia i integracji środowiska pieczy zastępczej.

              W przypadku pozytywnego akcesu i odpowiedniej frekwencji uczestników, spotkania będą odbywały się cyklicznie, zgodnie z zapotrzebowaniem rodzin zastępczych i w uzgodnionym przez samych uczestników terminie. Planowane jest, że spotkania będzie koordynował i prowadził pedagog posiadający doświadczenie w pracy z rodzicami
i opiekunami. 

              Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach grupy wparcia.  

czytaj dalej na temat: Zaproszenie na spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych z terenu powiatu hrubieszowskiego

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej