Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Lista rankingowa wniosków ocenionych merytorycznie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I złożonych w 2020 roku

Utworzono dnia 21.09.2020

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLista rankingowa wniosków ocenionych merytorycznie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I złożonych w 2020 roku

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Utworzono dnia 10.09.2020

Powiat Hrubieszowski w miesiącu sierpniu 2020 r. przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W imieniu Powiatu Hrubieszowskiego projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez:  

1) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego);

2) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych).

      Wsparcie poprzez zakup sprzętu komputerowego oprogramowania i sprzętu  audiowizualnego otrzymają wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej, oraz osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią otrzymają wychowankowie pieczy zastępczej, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej pieczy zastępczej. 

Środki przeznaczone na realizacje Projektu przyznane dla Powiatu Hrubieszowskiego wynoszą 177 200,00 zł, w tym płatność ze środków europejskich wynosi 149 344,16 zł, co stanowi 84,28 % dofinansowania.

czytaj dalej na temat: Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Projekt dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (rehabilitacja kompleksowa)

Utworzono dnia 04.09.2020
Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  
 
Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl
 
Po kontakcie wysyłane zostaną formularze, które należy wypełnić i odesłać do PFRON, następnie ustalany jest termin komisji kwalifikacyjnej (lekarz i psycholog). Po pozytywnym orzeczeniu zapraszamy uczestników do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.
 
W załącznikach znajduje się folder dotyczący projektu z jego opisem oraz formularz zgłoszeniowy.
 
Co ważne: Poszukujemy osób, które po rehabilitacji i przekwalifikowaniu zawodowym będą mogły i chciały podjąć zatrudnienie.

Świadczenia z programu "Dobry Start"

Utworzono dnia 27.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie jako realizator rządowego programu ’’Dobry start’’ informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

czytaj dalej na temat: Świadczenia z programu "Dobry Start"

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Utworzono dnia 04.08.2020

W związku z powierzeniem przez Starostę Hrubieszowskiego realizacji projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn...

czytaj dalej na temat: Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Ogłoszenie w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności

Utworzono dnia 04.08.2020

Ogłoszenie

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności od dnia 5 sierpnia 2020 r. bezpłatne poradnictwo prawne z jakiego można skorzystać w Punkcie Interwencji Kryzysowym działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie udzielane będzie telefonicznie w każdą środę w godzinach 8.00 – 11.00, pod numerem telefonu 782 490 522.

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Utworzono dnia 03.08.2020

OGŁOSZENIE

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Hrubieszowie zadań o charakterze publicznym.

 

Informuję, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. do odwołania wszelkie sprawy podlegające załatwieniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie oraz w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Hrubieszowie należy realizować:

  • wrzucając pisma lub inne dokumenty w zaklejonych kopertach albo innych opakowaniach zabezpieczonych przed pomieszaniem się dokumentów, do wystawionej urny w godzinach 730 – 1500 (prosimy o zapisanie na kopertach/pismach swojego numeru telefonu w celu szybkiego kontaktu);
  • za pomocą poczty email do PCPR: sekretariat@pcprhrubieszow.pl
  • za pomocą poczty email do PZON: pzon@pcprhrubieszow.pl
  • za pomocą tradycyjnej poczty;
  • za pomocą systemu EPUAP – adres skrytki  /PCPR_Hrubieszow/SkrytkaESP
  • za pomocą telefonu do PCPR: 84 696 37 77, 84 664 15 12;
  • za pomocą telefonu do PZON: 84 664 14 94.

Wszystkie wzory dokumentów, wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.hrubieszow.naszepcpr.pl

We wszystkich sprawach, problemach i pytaniach przy wypełnianiu pism/wniosków urzędnicy będą udzielać informacji za pomocą kontaktu telefonicznego lub poczty elektronicznej.

W sprawach pilnych, przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, zostaje uruchomiona ograniczona obsługa petentów/klientów w godzinach 730 - 1500.

Przy oczekiwaniu na obsługę obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy o zachowaniu odległości.

 

 

Podstawa prawna: § 15 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066 z późn. zm.).

Informacja dla interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Utworzono dnia 03.08.2020

Uwaga!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zwraca się z prośbą do interesantów o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

W sprawach urzędowych prosimy o kontakt:

  • telefoniczny(PCPR - 84 696 37 7784 694 15 12, PZON - 84 664 14 94),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej(sekretariat@pcprhrubieszow.pl pzon@pcprhrubieszow.pl)
  • za pośrednictwem platformy ePUAP (/PCPR_Hrubieszow/SkrytkaESP).

Program wsparcia pieczy zastępczej

Utworzono dnia 31.07.2020

Podopiecznych rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych zapraszamy do wzięcia udziału w Programie „Nowy Rozdział”. Program powstał z myślą o  osobach młodych umieszczonych w pieczy zastępczej (16-25 lat), które stoją przed wyzwaniem rozpoczęcia dorosłego życia.


Odkrywanie siebie, swoich mocnych stron i talentów, doskonalenie stylu komunikacji, prezentacji i autoprezentacji, udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, tworzenia CV i uczestniczenia w rozmowie rekrutacyjnej, a to wszystko podczas grupowych warsztatów online z ekspertami z Capgemini  i firm partnerskich oraz indywidualnych rozmów z mentorami.

 

Udział w programie „Nowy Rozdział” to szansa nie tylko dla uczestników, ale także dla wychowawców/rodziców zastępczych i pozostałych dzieci. Opiekunowie uczestników mogą wziąć udział w sesjach szkoleniowych online na temat zarządzania stresem i skutecznej autoprezentacji potwierdzonych certyfikatem. Placówka/rodzina zastępcza weźmie udział w loterii z możliwością wygrania komputera oraz otrzyma dostęp do nagrań z warsztatów dotyczących komunikacji i rekrutacji, z których mogą skorzystać inni podopieczni.

Zajęcia będą trwały w wybrane dni od września do grudnia 2020.

Przewidywane jest przyjęcie 21 uczestników.

Zgłoszeń należy dokonywać przez formularz internetowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Wq6idgCfa0-V7V0z13xNYRiJbn3wJx5MoCNqS6NbCnxUM0xOUVZCR0E0MkpOSUtXTlFMTUZLWENMSS4u

Organizatorem Programu „Nowy Rozdział” jest Capgemini Polska sp. z o.o.
Patronem medialnym jest Portal DomyDziecka.org

 

Więcej informacji w załączonym biuletynie oraz na stronie internetowej:
https://www.domydziecka.org/news/nowy_rozdzial_program_wspierajacy_usamodzielniajacych_sie_podopiecznych_-_i_edycja

 

Pytania prosimy kierować na adres:
nowyrozdzial.csr@gmail.com

czytaj dalej na temat: Program wsparcia pieczy zastępczej

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Polecamy