Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferta Fundacji EY dla rodzin zastępczych

Utworzono dnia 09.09.2021
Czcionka:

Fundacja EY

Nasza misja: Kompleksowo wspieramy rozwój i edukację dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, aby zwiększać ich szanse do dobrą przyszłość. Pomagamy opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Oraz wspieramy promocję rodzicielstwa zastępczego w Polsce.

Celem Fundacji jest kompleksowe edukacyjne wsparcie rozwoju dzieci, co mamy nadzieję zrealizować nie tylko poprzez korepetycje, ale również poprzez dodatkowe spotkania wolontariuszy z dziećmi: wspólne wyjścia na spacer, wycieczki oraz zajęcia pozalekcyjne.

Udzielamy również pomocy finansowej na terapie, rehabilitacje, zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowujemy również letnie, rodzinne wyjazdy wakacyjne, kolonie letnie i obozy zimowe dla dzieci.

 

Dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa lubelskiego oferujemy:

 

  1. Sfinansowanie Turnusu Terapeutycznego metodą MNRI® w Instytucie dr S. Masgutovej

Projekt stacjonarny Turnusu Terapeutycznego metodą MNRI® w Instytucie dr S. Masgutovej, dla 30 dzieci w wieku 1- 13 lat, przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej.  Projekt jest dedykowany dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym: z FASD,  z ADHD, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, autyzmem, spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera lub specyficznymi trudnościami w nauce. 

Podczas turnusu dzieciom towarzyszą opiekunowie/rodzice zastępczy, którzy podczas indywidualnej pracy terapeutycznej uczą się od ekspertów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe przyjętych dzieci. 

Na podstawie diagnoz dla każdego dziecka zostanie ułożony indywidualny program pracy terapeutycznej, który uzupełniony o materiały edukacyjne zostanie przekazany do realizacji przez rodzica/opiekuna w domu. 

Turnus terapeutyczny MNRI® ma charakter stacjonarny i odbywa się w siedzibach Instytutu dr S. Masgutovej w Warszawie.

Terminy: nabór na tegoroczną edycję już się zakończył, kolejny przewidziany jest w marcu 2022 roku

Kontakt:
Agata Skalec-Ruczyńska
mail: Agata.Skalec-Ruczynska@pl.ey.com
tel: 519 511 500


 

2. Udział w projekcie „Akademia Świadomego Rodzica” dla opiekunów zastępczych

Akademia Świadomego Rodzica” jest projektem skierowanym do rodziców zastępczych. Akademia jest odpowiedzią na potrzeby rodziców zastępczych chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat efektywnego wspierania przyjętych dzieci w ich rozwoju, zarówno intelektualnym jak i emocjonalnym.

W ramach projektu uczestnicy są wyposażani w wiedzę z zakresu tematu przywiązania i kompetencje pozwalające na radzenie sobie z sytuacją traumy oraz zaburzeń rozwojowych powierzonych dzieci. Wiedza ta pozwala na lepsze rozumienie tego, co dzieje się w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej z dzieckiem po doświadczeniach krzywdy lub borykających się z trudnościami rozwojowymi. Projekt wyposaża rodziców w umiejętności radzenia sobie z trudami wychowywania przyjętego dziecka, tak by uniknąć wypalenia, a także uwzględnia indywidualne podejście do dziecka i rodzica, umożliwiając wzajemne wspieranie się oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań

Projekt trwa około 1,5 roku. Uczestnicy spotykają się w tym czasie na ośmiu, trzydniowych zjazdach i przechodzą na początek trzy rodzaje treningów, z których każdy trwa pięć dni:

- Trening interpersonalny (integracyjny)
 

- Trening interpersonalny lub intrapsychiczny

Analiza wydarzeń z własnego życia, które kształtowały i modyfikowały styl przywiązania (bliskość w związkach partnerskich, zachowania seksualne w stylach pozabezpiecznych, praca na swoim stylu przywiązania). Jak pracować nad coraz większą dojrzałością osobowościową (do stylu bezpiecznego).
 

- Trening Intrapsychiczny lub styl przywiązania rodzica
Określenie procesu powstawania stylu przywiązania u dzieci wychowujących się w rodzinach uczestników. (Analizowanie sytuacji i zachowań w głębokim kontakcie: styl przywiązania dziecka – styl przywiązania rodzica)


 

Zachęcamy do śledzenia naszej strony na facebooku: Fundacja EY | Facebook
Tam znajda Państwo informacje o nowych naborach do projektu

Kontakt:
Agata Skalec-Ruczyńska
mail: Agata.Skalec-Ruczynska@pl.ey.com
tel: 519 511 500


 

3. Udział w szkoleniach z cyklu „Zrozumieć Dziecko” dla opiekunów zastępczych

Zrozumieć dziecko” to cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla opiekunów z rodzinnej pieczy zastępczej z całej Polski. W ramach cyklu „Zrozumieć dziecko” organizujemy warsztaty dla opiekunów dotyczące najbardziej istotnych dla nich kwestii związanych z wychowywaniem przyjętych dzieci m.in. trauma, FAS, teoria przywiązania, tożsamość dziecka przyjętego. Tematyka spotkań jest odpowiedzią na zgłaszane przez nich problemy, z którymi się borykają. W rzeczywistości przedcovidowej szkolenia odbywały się raz miesiącu w Warszawie. Po pandemii planujemy powrót do tej formuły.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony na facebooku: Fundacja EY | Facebook
Tam znajda Państwo informacje o nowych naborach do projektu

Kontakt:
Agata Skalec-Ruczyńska
mail: Agata.Skalec-Ruczynska@pl.ey.com

tel: 519 511 500


 

  1. Pomoc finansową dla rodzinnych form pieczy zastępczej:

Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego mogą wziąć udział w organizowanych przez nas cyklicznie konkursach i wygrać dofinansowanie do swojego budżetu.

 

  1. Konkurs na wspólny wakacyjny wyjazd „Wygraj Rodzinne Wakacje” (trwa obecnie)

Konkurs dotyczy uzyskania dofinansowania przez podmioty rodzinnej opieki zastępczej na wspólne, rodzinne wyjazdy wakacyjne.

W ramach konkursu uczestnicy mają za zadanie wykonanie pracy konkursowej, która następnie jest oceniania przez komisje konkursową oraz przygotowanie formularza oraz budżetu planowanego wyjazdu. Łączna pula nagród to 50 000zł. Pojedyńcza rodzina może otrzymać dofinansowanie do 5 000 zł.

Terminy: Konkurs organizowany jest co roku. Trwa obecnie

Kontakt:
Karolina Gadalska-Karwacka
mail: Karolina.Gadalska-Karwacka@pl.ey.com
tel: 797 974 234

 

b) Konkurs „Akademia Letniej Przygody” na dofinansowanie obozów dla dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych (trwa obecnie)

Konkurs skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych, które wychowują dzieci w wieku szkolnych (7-18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), na którym dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje i zdobywać nowe umiejętności.

Uczestnicy konkursu wykonują zadanie i wysyłają jego efekt wraz z dokumentami pod podany adres. Po zakończeniu konkursu, prace konkursowe są oceniane przez komisję, a twórcy tych ocenionych najwyżej mogą wygrać nawet do 1500 zł. Łączna pula nagród to 15000 zł.

Terminy: Konkurs organizowany jest co roku. Trwa obecnie

Kontakt:
Karolina Gadalska-Karwacka
mail: Karolina.Gadalska-Karwacka@pl.ey.com
tel: 797 974 234

 

 

c) Konkurs „Zima Pełna pasji” na dofinansowanie obozów na ferie (rozstrzygnięty, na następny zapraszamy zimą!)

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 10 – 16 lat z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.
W ramach konkursu dzieci wykonują prace na zadany temat, które wraz z dokumentami przesłać należy pod podany adres. Po zakończeniu konkursu, prace konkursowe są oceniane przez komisję, a twórcy tych ocenionych najwyżej mogą wygrać dofinansowanie do 1000 zł na zimowy wyjazd służący poszerzaniu ich wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności, zainteresowań i pasji.

Terminy: Konkurs organizowany jest co roku w okresie zimowym

Kontakt:
Karolina Gadalska-Karwacka
mail: Karolina.Gadalska-Karwacka@pl.ey.com
tel: 797 974 234

 

d) Prośby indywidualne (wnioski zbierane i rozpatrywane przez Zarząd Fundacji EY co kwartał)

Funkcjonowanie rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka wiąże się z wielością kosztów związanych z rozwojem i wsparciem dzieci w nich umieszczanych. Prośby Indywidualne służą dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki wychowawczo – opiekuńcze typu rodzinnego).

Dzięki temu projektowi zarówno organizacje pozarządowe, jak i rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, a także ich wychowankowie mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Na kwartał w ramach Próśb Indywidualnych mamy do rozdysponowania zaledwie 30 tys. zł. dlatego Zarząd nie dofinansowuje remontów ani dużych doposażeń domów lub mieszkań rodzin zastępczych.

Terminy:

Prośby Indywidualne są rozpatrywane co kwartał:

do 31 marca każdego roku

do 30 czerwca każdego roku

do 30 września każdego roku

do 31 grudnia każdego roku

 

Kontakt:
Agata Skalec-Ruczyńska
mail: Agata.Skalec-Ruczynska@pl.ey.com

tel: 519 511 500

Karolina Gadalska-Karwacka
mail: Karolina.Gadalska-Karwacka@pl.ey.com
tel: 797 974 234

Więcej informacji

na stronie internetowej Fundacji: www.ey.com/pl_pl/fundacja
oraz na facebooku: Fundacja EY | Facebook
 

 

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Polecamy