Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Utworzono dnia 04.08.2020
Czcionka:

W związku z powierzeniem przez Starostę Hrubieszowskiego realizacji projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door” poprzez wypełnienie ankiety.

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych, jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego gdzie dostęp do placówek zdrowia, urzędów, placówek edukacyjnych czy kulturalnych jest utrudniony. Ankieta zgłaszania potrzeb jest anonimowa, skierowana do osób pełnoletnich mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, tj.: niepełnosprawnych, starszych, chorych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidomych, słabowidzących i innych.

Projekt „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door” jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców powiatu w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej i publicznej oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 4 sierpnia 2020 roku i potrwają do dn. 10 sierpnia 2020 r., przy czym odbywać się będą w formie:

1. zbierania ankiet w postaci papierowej. Ankietę należy przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie ul. Ceglana 58/1;

2. zbierania ankiet w postaci elektronicznej. Ankietę należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@pcprhrubieszow.pl

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Uwagi przekazane w innej formie niż ankieta nie będą brane pod uwagę jako udział w formach konsultacji społecznych. Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie PCPR jest Anna Tudryn Kierownik sekcji ds. rehabilitacji społecznej, Specjalista-Doradca ds. osób niepełnosprawnych i spraw społecznych - tel. 84 6963777 w. 37.

Załączniki:

ANKIETA

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Polecamy