Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Utworzono dnia 30.10.2020
Czcionka:

                                                       

 

Powiat Hrubieszowski w miesiącu sierpniu 2020 r. przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez:

1) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego);

2) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych).

W miesiącu październiku 2020 roku, wsparcie poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego otrzymali wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej, oraz osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią otrzymali wychowankowie pieczy zastępczej oraz rodzice zastępczy.

Pomocą zostało objętych 27 rodzin spokrewnionych, 11 rodzin niezawodowych oraz 3 rodziny zawodowe – łącznie 115 osób.

Rodzinom zostały przekazane 42 laptopy, 25 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 38 słuchawek nausznych. Przekazano również 900 sztuk maseczek, 4400 sztuk rękawic jednorazowych oraz 320 litrów płynu do dezynfekcji.

Środki przeznaczone na realizację Projektu przyznane dla Powiatu Hrubieszowskiego wynoszą 177 200,00 zł, w tym płatność ze środków europejskich wynosi 149 344,16 zł, co stanowi 84,28 % dofinansowania.

Zdjęcie przedstawia zakupiony sprzęt - laptopy, słuchawki oraz drukarki

 

Przekazanie sprzętu komputerowego

Utworzono dnia 30.10.2020, 14:53

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Polecamy