Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

Utworzono dnia 16.12.2020
Czcionka:

Szanowni Państwo!

           

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości utrzymywania kontaktów wychowanków pieczy zastępczej z rodziną w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz ferii zimowych, uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z „Rekomendacjami i instrukcjami dla instytucji pieczy zastępczej dotyczącymi zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2”, opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Główny Inspektorat Sanitarny,  w zakresie odwiedzin osób z zewnątrz, w tym również kontaktów z rodziną,  zaleca się m.inumożliwienie wychowankom placówek/ podmiotów pieczy zastępczej osobistego (jeżeli to możliwe ze względów epidemiologicznych) kontaktu z rodzinami i siecią wsparcia poza placówką lub z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych i zachęcanie do podtrzymywania takich kontaktów, chyba że są one przez sąd zakazane. Za właściwą opiekę nad wychowankiem, w tym za kontakty z rodziną biologiczną i urlopowanie wychowanka do domu rodzinnego, odpowiada osoba prowadząca rodzinną formę pieczy zastępczej lub dyrektor instytucjonalnej formy pieczy zastępczej. Szczególną troską należy otoczyć małe dzieci i dzieci z niepełnosprawnościami.

            Natomiast kontakt z rodzinami i innymi osobami spoza placówki - na jej terenie
- zaleca się, aby był organizowany w wydzielonym do tego pomieszczeniu z zamontowaną przegrodą pleksi/przeszkloną, która uniemożliwia wymianę powietrza między przestrzeniami, w którym znajduje się wychowanek pieczy i osoba z zewnątrz.

Ponadto w sytuacji kontaktu dziecka z osobami z zewnątrz na terenie placówki oraz sytuacjami urlopowania dziecka należy stosować zasady:

  • zachowywanie bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 m od drugiej osoby lub stosowanie osłon ust i nosa
  • częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie rąk środkami dezynfekcji na bazie alkoholu (o min. 60% zawartości alkoholu);
  • regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni dotykowych,
  • regularne sprzątanie często używanych pomieszczeń, takich jak toalety
    z użyciem wody z detergentem a w przypadku korzystania przez osoby odizolowane
    z w/w pomieszczeń, po każdym ich pobycie w obszarze wspólnym;
  • regularne wietrzenie pomieszczeń.

Z kolei w sytuacji urlopowania dziecka należy przeprowadzić wywiady z rodzicami przed i po urlopowaniu, a także prowadzić wnikliwą obserwację dziecka po powrocie.

Dodatkowo pragnę nadmienić, że zgodnie z art. 180 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821), organizacja rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, a więc również organizacja ich pracy, stanowi zadanie własne powiatu. Za bieżące kierowanie placówką opiekuńczo-wychowawczą, w tym za właściwą organizację pracy wychowawczej w placówce, odpowiada dyrektor (art. 97 ust. 1 ustawy oraz § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej), a w przypadku pieczy rodzinnej bieżącą pieczę nad powierzonym dzieckiem sprawuje rodzic zastępczy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwestii zabezpieczenia dzieci z różnych form pieczy zastępczej przed zarażeniem SARS-CoV-2, rodziny zastępcze czy też dyrektorzy placówek, jak również starostowie, powinni ściśle współpracować z właściwymi terytorialnie służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

 

Jednocześnie do niniejszego pisma dołączam raz jeszcze ww. „Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2”,  z uprzejmą prośbą o ponowne ich przekazanie, wraz z niniejszym pismem, jednostkom samorządu terytorialnego w celu prawidłowego stosowania ww. zaleceń.

 

  Z poważaniem

z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Barbara Socha

Podsekretarz Stanu

ZAŁĄCZNIKI:

Pismo

Utworzono dnia 16.12.2020, 09:14

Rekomendacje dla pieczy zastępczej

Utworzono dnia 16.12.2020, 09:15

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Polecamy