Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktywny Samorząd Moduł I 2015

Utworzono dnia 14.07.2015
Czcionka:
 

pfron.pngPilotażowy program

„Aktywny samorząd" Moduł I - edycja 2015

 

 

 

Informujemy iż wnioski w ramach Modułu I można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w terminie od 15 kwietnia 2015 r. do dnia 30 sierpnia 2015 r.

 

Uwaga Wnioskodawcy

W 2015 roku w ramach Modułu I realizowanych będzie 6 z 10 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, są to następujące formy wsparcia:

Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

W ramach programu w 2015 r. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie   w następujących obszarach, spełniając następujące warunki:

 

Moduł I

1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B (maksymalna kwota dofinansowania 2.100,00 zł, w tym: dla kosztów kursu i egzaminów 1.500,00 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy 600,00 zł; udział własny wnioskodawcy 25%).
Warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu.

Do pobrania:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Wkładka - POBIERZ
3) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
4) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
5) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
6) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ


2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie  informacyjnym:

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (maksymalna kwota dofinansowania: dla osoby głuchoniewidomej 4.000,00 zł, dla pozostałych adresatów obszaru 2.000,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia; udział własny wnioskodawcy niewymagany).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Do pobrania:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Wniosek "O" - część A (wypełnia Wnioskodawca w na rzecz podopiecznego) - POBIERZ
3) Wkładka - POBIERZ
4) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
5) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
6) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
7) Załącznik nr 3a (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
8) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

 

3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (maksymalna kwota dofinansowania 2.000,00 zł; udział własny wnioskodawcy niewymagany).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Do pobrania:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Wniosek "O" - część A (wypełnia Wnioskodawca w na rzecz podopiecznego) - POBIERZ
3) Wkładka - POBIERZ
4) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
5) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
6) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ


c. Zadanie 3 - dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji: w zakresie ręki 9.000,00 zł, przedramienia 20.000,00 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym 26.000,00 zł, na poziomie podudzia 14.000,00 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 20.000,00 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25.000,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy) zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON; udział własny wnioskodawcy 10%).

Warunki uczestnictwa:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Do pobrania:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Wkładka - POBIERZ
4) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
5) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
5) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
6) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ


d. Zadanie 4 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. co najmniej na III poziomie jakości (maksymalna kwota dofinansowania - do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3; udział własny wnioskodawcy 10%).

Warunki uczestnictwa:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Do pobrania:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Wkładka - POBIERZ
4) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
5) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
5) Załącznik nr 3 (zaświadczenie lekarskie) - POBIERZ
6) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ


W Zadaniu 3 i 4 maksymalna kwota dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu    na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu - w zależności od poniesionych kosztów - nie więcej niż 200,00 zł.

4. Obszar D - dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną, tj. opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu lub innego kosztu zapewnienia opieki nad dzieckiem (maksymalna kwota dofinansowania 200,00 zł/miesiąc, nie więcej niż 2.400,00 zł/rok; udział własny wnioskodawcy 15%).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Do pobrania:

1) Wniosek "P" - część A (wypełnia  Wnioskodawca w swoim imieniu) - POBIERZ
2) Wkładka - POBIERZ
3) Załącznik nr 1 (oświadczenie o wysokości dochodów) - POBIERZ
4) Załącznik nr 2 (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) - POBIERZ
5) Załącznik nr 4 (oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej) - POBIERZ

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są pod adresem: http://www.pfron.org.pl/.

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Polecamy