Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Czcionka:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje także zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych jest procesem, który zmierza do przywrócenia samodzielności społecznej osobie, która jest jej pozbawiona, a tym samym znajduje się poza nawiasem normalnego życia społecznego.

Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

 • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 • likwidację barier w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie realizuje rehabilitację społeczną poprzez:

 • dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych,
 • dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
 • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w tut. Centrum odpowiedniego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją wymaganą przez PCPR.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006r., Nr 139, poz.992 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63 poz. 587).

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych - więcej:

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny PFRON.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Dofinansowaniu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Likwidacja barier architektonicznych:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.

Likwidacja barier w komunikowaniu się:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się.

Likwidacja barier technicznych:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych.

 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.

 

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Polecamy