Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Utworzono dnia 31.01.2023

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025...

czytaj dalej... na temat: Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

PFRON zaprasza na szkolenie z obsługi nowego systemu iPFRON+

Utworzono dnia 31.01.2023

iPfron+

 

PFRON zaprasza na szkolenie z  obsługi nowego systemu iPFRON+. System iPFRON+ umożliwiać będzie składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON, które realizowane są bezpośrednio przez Fundusz...

czytaj dalej... na temat: PFRON zaprasza na szkolenie z obsługi nowego systemu iPFRON+

Informator o Instytucjach i Podmiotach Realizujących Oferty dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Utworzono dnia 26.01.2023

Informator o Instytucjach i Podmiotach Realizujących Oferty dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

POWIAT HRUBIESZOWSKI

Hrubieszów 2021 rok 

czytaj dalej... na temat: Informator o Instytucjach i Podmiotach Realizujących Oferty dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Utworzono dnia 05.01.2023

Plakat reklamowy PFRON

 

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

 

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

 

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

 

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974

Materiał prasowy PFRON

czytaj dalej... na temat: Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Informacja

Utworzono dnia 03.01.2023

W dniu 4 stycznia 2023 r.(środa) porady prawne będą udzielane w godzinach od 12:00 do 15:00.

czytaj dalej... na temat: Informacja

Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na terenie Powiatu Hrubieszowskiego na rok 2022

Utworzono dnia 30.12.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w ramach realizacji „Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na terenie Powiatu Hrubieszowskiego na rok 2022” zrealizowało w okresie od dnia 05.09.2022 r. do dnia 25.10.2022 r. 60 godzin zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Do programu zostało zakwalifikowanych 16 mężczyzn z czego 13 go ukończyło.

      Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne  wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone w ramach programu miały na celu:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielanie pomocy w zmianie zachowań;
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 • nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
  w rodzinie bez stosowania przemocy.

Środki finansowe na realizację powyższego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie pozyskało z budżetu Wojewody Lubelskiego w łącznej kwocie 8 700,00 zł. 

Informacja

Utworzono dnia 28.12.2022

W dniu 28 grudnia 2022 r.(środa) porady prawne nie będą udzielane.

czytaj dalej... na temat: Informacja

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Utworzono dnia 21.12.2022

Wręczenie nagród laureatom dwunastej edycji konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Utworzono dnia 15.12.2022

Obrazek przedstawiający nagrodzone prace w konkursieW dniu 13 grudnia 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zorganizowało uroczystość wręczenia nagród laureatom dwunastej edycji konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Towarzyszyło jej spotkanie opłatkowe dla rodzin zastępczych z terenu powiatu hrubieszowskiego, podczas którego Dyrektor oraz pracownicy Centrum przekazali na ręce przedstawicieli rodzin zastępczych opłatek oraz symboliczne pierniczki...

 
czytaj dalej... na temat: Wręczenie nagród laureatom dwunastej edycji konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Informacja

Utworzono dnia 05.12.2022

W dniu 7 grudnia 2022 r.(środa) porady prawne będą udzielane w godzinach od 13:00 do 16:00.

Szkolenie pt. ,,Działanie grup roboczych”

Utworzono dnia 17.11.2022

Zdjęcie przedstawiające tytuł szkoleniaW dniu 15 listopada 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zorganizowało szkolenie pt. ,,Działanie grup roboczych”. Szkolenie dedykowane było dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Hrubieszowskiego...

czytaj dalej... na temat: Szkolenie pt. ,,Działanie grup roboczych”

Informacja

Utworzono dnia 15.11.2022

W dniu 16 listopada 2022 r.(środa) porady prawne nie będą udzielane.

czytaj dalej... na temat: Informacja

Szanujemy się, rozmawiamy, słuchamy, wybaczamy

Utworzono dnia 14.11.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w ramach realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2021-2030”, zakupiło i przekazało do Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie, baner dotyczący problematyki przemocy. Baner zawiera dane teleadresowe i informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie. Banery zostały umieszczone w widocznych miejscach wymienionych szkół, tak aby spełniały rolę edukacyjną wśród dzieci i młodzieży. 

czytaj dalej... na temat: Szanujemy się, rozmawiamy, słuchamy, wybaczamy

Nabór wniosków w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Utworzono dnia 04.11.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

 

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

  Osoby zainteresowane udziałem w Programie powinny dokonać wstępnego zgłoszenia. Zgłoszenia są przyjmowane w terminie do 8 listopada 2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58, 22- 500 Hrubieszów, tel. 84 696 37 77 wew. 37.

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Przyznanie usług będzie możliwe po uzyskaniu środków finansowych na realizację Programu.

czytaj dalej... na temat: Nabór wniosków w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej