Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Informacja

Utworzono dnia 28.06.2023

W dniu 28 czerwca 2023 r.(środa) porady prawne nie będą udzielane.

czytaj dalej... na temat: Informacja

„Pozytywne rodzicielstwo” - spotkanie szkoleniowe dla rodzin zastępczych

Utworzono dnia 27.06.2023

Napis Szkolenie pt.: Pozytywne rodzicielstwo

W dniu 26.06.2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zorganizowało kolejne spotkanie szkoleniowe dla rodzin zastępczych z terenu powiatu hrubieszowskiego pt.: „Pozytywne rodzicielstwo”. Spotkanie prowadziła Pani Marta Kuczyńska, pedagog, certyfikowany edukator Pozytywnej dyscypliny...

 
czytaj dalej... na temat: „Pozytywne rodzicielstwo” - spotkanie szkoleniowe dla rodzin zastępczych

Podziękowania dla Pizzerii Kozacka

Utworzono dnia 21.06.2023

Skan dyplomu z podziękowaniami

 

Dziękujemy Pizzerii Kozacka.

Właściciele Pizzerii Kozacka okazali się ludźmi o wielkim sercu i z niezwykłą pomysłowością.

Ufundowali rodzinom zastępczym pizzę z okazji dnia dziecka, jak również przeznaczyli część uzyskanego w dniu 1 czerwca 2023 roku dochodu, na zakup dla rodzin zastępczych 5 karnetów o wartości 100 zł każdy na Pływalnię Fala w Hrubieszowie.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie rodzinom zastępczym oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego...

czytaj dalej... na temat: Podziękowania dla Pizzerii Kozacka

Start w dorosłość

Utworzono dnia 09.06.2023

Start w dorosłość

Fundacja Dobrych Inicjatyw we współpracy z firmą badawczą Ośrodek Ewaluacji prowadzi badanie pt. „Start w dorosłość” dotyczące sytuacji osób usamodzielnionych i wychowanków publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Jest to niezależna, oddolna inicjatywa organizacji pozarządowej, która od 2014 roku działa w obszarze instytucjonalnej pieczy zastępczej, współpracuje z wieloma placówkami, ich wychowankami, ale też aktywnie działa w środowisku innych organizacji pomocowych.

Badanie „Start w dorosłość” ma 3 cele:

  1. Diagnozę sytuacji, problemów i potrzeb osób usamodzielnionych i wychowanków publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  2. Diagnozę potrzeb placówek w zakresie przygotowywania wychowanków do samodzielności w dorosłym życiu;
  3. Zebranie wniosków i rekomendacji dla poprawy sytuacji wychowanków placówek w Polsce.

​Badanie dotyczy 3 obszarów tematycznych:

  • potrzeb materialno-bytowych;
  • kondycji psychiczno-społecznej młodych ludzi opuszczających placówki;
  • potrzeb dotyczących pracy i rozwoju osobistego.

Badanie obejmuje szerokie grono respondentów: osoby usamodzielnione i wychowanków obecnie przebywających w placówkach, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, przedstawicieli PCPR i OPS oraz ekspertów ds. pieczy zastępczej. W ramach prowadzone są anonimowe ankiety online, wywiady indywidualne i grupowe, a także analiza dokumentów.

Do badania zapraszamy wszystkie publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze w Polsce.

Przed wakacjami zamierzamy dotrzeć do jak największej liczby wychowanków i osób usamodzielnionych. Dlatego prosimy Państwa o przekazanie linku do ankiety podopiecznym, którzy są w procesie usamodzielniania (17-18 lat) oraz wychowankom już usamodzielnionym (do 31 roku życia).

Ankieta: https://nastart.webankieta.pl/

Pierwsze 50 osób, które wypełnią ankietę, dostanie podarunek (abonament Spotify).

Prosimy o wypełnienie ankiety do 23 czerwca br. Udział w badaniu jest anonimowy, nie pytamy o konkretną placówkę. Ankietę można wypełnić na telefonie lub w komputerze, można ją przesłać wychowankom na adres mailowy lub na Messengera.

Pod koniec sierpnia podobną anonimową ankietę wyślemy do dyrektorów i wychowawców placówek. Już teraz zachęcamy Państwa do wzięcia w niej udziału.

Raport z badania będzie opublikowany jesienią br. Chcemy, by służył wszystkim instytucjom i organizacjom działającym w ramach pieczy zastępczej w Polsce. Dlatego prosimy Państwa o pomoc w badaniu.

Chętnie odpowiemy na ewentualne pytania. Agnieszka Szczurek,

Ośrodek Ewaluacji: a.szczurek@ewaluacja.eu, kom. 605 762 422

czytaj dalej... na temat: Start w dorosłość

Wyjazd rodzin zastępczych

Utworzono dnia 06.06.2023

Zdjęcie przedstawiające zamek w Lublinie

Dnia 4 czerwca 2023 r. rodziny zastępcze z terenu powiatu hrubieszowskiego wzięły udział w wyjeździe integracyjnym do Lublina, który był jednocześnie okazją do świętowania Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka...

 
czytaj dalej... na temat: Wyjazd rodzin zastępczych

Podziękowania

Utworzono dnia 01.06.2023

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Nowosadowi – PIZZERIA KOZACKA, za zaangażowanie się w ideę promowania rodzicielstwa zastępczego w naszym powiecie! Jest to tym bardziej istotne, że w dniu 30 maja obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa dzieci z rodzin zastępczych i z rodzinnego domu dziecka otrzymały w dniu wczorajszym fantastyczny prezent na Dzień Dziecka w postaci smacznej pizzy! Dziękujemy!!!

Zdjęcie przedstawiające pizze przekazaną przez Pizzerię Kozacką

czytaj dalej... na temat: Podziękowania

Dyplom Uznania dla rodzin zastępczych

Utworzono dnia 30.05.2023

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Utworzono dnia 29.05.2023

Zdjęcie kwiatków

30 maja jest obchodzony Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
Z tej okazji pragniemy złożyć rodzinom zastępczym podziękowania za ich ważną,
odpowiedzialną i trudną misję związaną z opieką i troską o przyjęte do rodziny dzieci.
Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji, której może podjąć
się człowiek. Dobroć i troska okazywana dzieciom jest wyrazem tego, że warto
kochać i być kochanym, a Państwa poświęcenie się idei rodzicielstwa zastępczego
pozwala dzieciom wzrastać w cieple domowego ogniska.
Z okazji Waszego święta życzymy Państwu  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
uśmiechu, dużo zdrowia i radości, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil
beztroskiego dzieciństwa.
 
Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
 
Hrubieszów, dnia 30 maja 2023 r.
czytaj dalej... na temat: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Nie przegap terminów - orzeczenia niedługo stracą ważność!

Utworzono dnia 17.05.2023

Nie przegap terminów - orzeczenia niedługo stracą ważność!

WAŻNE!

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023, poz. 852) wprowadza zmiany w tzw. ustawie covidowej, jeśli chodzi o ważność orzeczeń o niepełnosprawności.

Do kiedy ważne orzeczenia po pandemii:

Zmiany normują, że orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności:

  • upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  •  upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024  r.,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzającego wejście w życie tych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – data ogłoszenia 5 maja 2023 r.) zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na okresy wskazane powyżej, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) zachowują ważność na okresy wskazane powyżej jednak nie dłużej niż do dnia wydania ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

czytaj dalej... na temat: Nie przegap terminów - orzeczenia niedługo stracą ważność!

XXII edycja Stypendiów Pomostowych

Utworzono dnia 16.05.2023

Logo XII edycji programu stypendiów

 

Wystartowała XXII edycja Stypendiów Pomostowych - na maturzystów czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2023, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 400 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł...

czytaj dalej... na temat: XXII edycja Stypendiów Pomostowych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej