Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Szkolenie dla rodzin zastępczych pt.: "Pozytywne rodzicielstwo"

Utworzono dnia 08.05.2023

Zdjęcie prezentujące ludzi siedzących na szkoleniu

W dniu 05.05.2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu hrubieszowskiego pt.: „Pozytywne rodzicielstwo”.

Spotkanie było pierwszym z zaplanowanych trzech, w trakcie których będzie realizowany powyższy temat. Cały panel szkoleniowy prowadzi Pani Marta Kuczyńska, pedagog, certyfikowany edukator Pozytywnej dyscypliny.

Kolejne spotkania zaplanowane są w miesiącach czerwiec oraz październik 2023 roku. Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu oraz zachęcamy rodziców zastępczych z terenu powiatu hrubieszowskiego do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach.

czytaj dalej... na temat: Szkolenie dla rodzin zastępczych pt.: "Pozytywne rodzicielstwo"

Szkolenie pt.: „Dziecko z FAS/FASD”

Utworzono dnia 25.04.2023

Zdjęcie przedstawiające plakat zapraszający na szkolenie

W dniu 21 kwietnia 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Hrubieszowie, zorganizowało dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie i pedagogów z terenu Powiatu Hrubieszowskiego szkolenie pt.: „Dziecko z FAS/FASD”...

 

czytaj dalej... na temat: Szkolenie pt.: „Dziecko z FAS/FASD”

Informacja

Utworzono dnia 17.04.2023

W dniu 19 kwietnia 2023 r.(środa) porady prawne będą udzielane w godzinach od 7:30 do 10:30.

czytaj dalej... na temat: Informacja

Wesołych Świąt

Utworzono dnia 06.04.2023

Informacja o godzinach otwarcia PCPR w dniu 7.04.2023 r.

Utworzono dnia 06.04.2023

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

informujemy, że

w dniu 7.04.2023 r.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

będzie czynne w godzinach 7:30 - 14:00

Aplikacja mobilna mZUS

Utworzono dnia 20.03.2023

napis mZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową, bezpłatną aplikację mobilną mZUS. Aplikacja jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń dobry start 300+....

czytaj dalej... na temat: Aplikacja mobilna mZUS

Indywidualne Zajęcia Psychologiczno-Terapeutyczne Dla Osób Stosujących Przemoc W Rodzinie

Utworzono dnia 15.03.2023

OFERTA POMOCY

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA
PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zaprasza w okresie od marca do grudnia 2023 roku osoby chętne do bezpłatnego uczestnictwa w indywidualnych zajęciach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2021-2030.

Zajęcia indywidualne będą realizowane przez psychologa z wieloletnim doświadczeniem między innymi z zakresu pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach zajęć przewidujemy:

  • spotkania raz w tygodniu przez jedną godzinę zegarową;
  • liczba zajęć – 10 dla każdego uczestnika;
  • każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie
    w spotkaniach.

Celem indywidualnych zajęć psychologiczno-terapeutycznych, dla osób stosujących przemoc w rodzinie są oddziaływania psychologiczne, socjalizacyjne, ukierunkowane
na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przemocy oraz zwiększą ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY !!! 

Osoby chętne do uczestnictwa w indywidualnych zajęciach psychologiczno-terapeutycznych zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 37 77 (wew. 38), celem ustalenia terminu rozpoczęcia spotkań edukacyjnych.

czytaj dalej... na temat: Indywidualne Zajęcia Psychologiczno-Terapeutyczne Dla Osób Stosujących Przemoc W Rodzinie

Dofinansowanie zakupu samochodu w SOW

Utworzono dnia 08.03.2023

Napis Samodzielność - Aktywność - Mobilność

 

Od 1 marca 2023 r. w SOW można złożyć wniosek na dofinansowanie zakupu samochodu!

Składanie wniosków jest możliwe tylko w wersji elektronicznej poprzez system SOW, https://sow.pfron.org.pl/  bez konieczności wychodzenia z domu (musisz dysponować kwalifikowalnym podpisem lub profilem zaufanym).

Wymagane jest również posiadanie adresu e-mail oraz konta w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). Na podany przy rejestracji adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie złożenia wniosku.

WIęcej informacji na stronie PFRON

czytaj dalej... na temat: Dofinansowanie zakupu samochodu w SOW

Szkolenie pt. „Aspekty prawne i psychologiczne dotyczące reakcji na sytuacje przemocy”

Utworzono dnia 03.03.2023

Zdjęcie przedstawiające osoby biorące udział w szkoleniu

W dniu 01 marca 2023 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzeszczanach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, zorganizowało w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiacie Hrubieszowskim na lata 2021 -2030, szkolenie dla mieszkańców Gminy Trzeszczany, pt.: „Aspekty prawne i psychologiczne dotyczące reakcji na sytuacje przemocy”...

 
czytaj dalej... na temat: Szkolenie pt. „Aspekty prawne i psychologiczne dotyczące reakcji na sytuacje przemocy”

Szkolenie pt. „Aspekty prawne i psychologiczne dotyczące reakcji na sytuacje przemocy”

Utworzono dnia 03.03.2023

W dniu 01 marca 2023 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzeszczanach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, zorganizowało w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiacie Hrubieszowskim na lata 2021 -2030, szkolenie dla mieszkańców Gminy Trzeszczany, pt.: „Aspekty prawne i psychologiczne dotyczące reakcji na sytuacje przemocy”...

czytaj dalej... na temat: Szkolenie pt. „Aspekty prawne i psychologiczne dotyczące reakcji na sytuacje przemocy”

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej