Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Informacja o Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD

Utworzono dnia 28.02.2023

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD działa w Lublinie przy ul. Diamentowej 2. W Punkcie wykonuje się kompleksową i bezpłatną diagnozę, w zakresie Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS, który jest wynikiem spożywania alkoholu w czasie ciąży oraz prowadzona jest terapia dla dzieci z diagnozą FAS/FASD w zakresie logopedii i integracji sensomotorycznej. Ponadto prowadzimy grupę wsparcia oraz grupę psychoedukacyjną dla rodziców i opiekunów dzieci z diagnozą FAS/FASD oraz konsultacje indywidualne. Oferta Punktu przeznaczona jest dla mieszkańców województwa lubelskiego. Zainteresowane osoby mogą skorzystać z kompleksowej oferty pomocy dla dzieci z FAS/FASD. Zgłoszenie do RPDiT FAS/FASD nie wymaga skierowania.

Informacje na temat pracy Punktu można uzyskać telefonicznie pod numerem: 81 5287667 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD powinny pobrać dokumenty znajdujące się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie www.rops.lubelskie.pl w zakładce o działalności RPDiT.
Terminy wizyt ustalane są telefonicznie po analizie dostarczonej dokumentacji, Jednocześnie informujemy, że w ramach prowadzonej działalności edukacyjno-promocyjnej jesteśmy otwarci na zaproszenia celem wygłoszenia prelekcji w zakresie skutków spożywania alkoholu w okresie ciąży oraz działalności Punktu. Profilaktyka jest jednym z najbardziej istotnych sposobów zapobiegania urodzeń dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym.

Nabór wniosków - Aktywny Samorząd 2023

Utworzono dnia 28.02.2023

Logo PFRONPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że od 1 marca 2023 r. rozpoczyna nabór wniosków na rok 2023 w ramach programu „Aktywny samorząd”. Wnioski w ramach programu można składać drogą elektroniczną (osoby posiadające podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP) za pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ lub w wersji papierowej wraz niezbędnymi do nich załącznikami, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie pokój nr 7.

Więcej informacji oraz linki do pobrania wniosków TUTAJ

 

Dzień Ofiar Przestępstw 2023 r.

Utworzono dnia 22.02.2023

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2023 r.

Utworzono dnia 20.02.2023

IV edycja Projektu „SamoDZIELNI”

Utworzono dnia 17.02.2023

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) rozpoczyna IV edycję Projektu „SamoDZIELNI”, którego celem jest pomoc dedykowana młodzieży w wieku 17-20 lat, pochodzącej z pieczy zastępczej, która wkracza na rynek pracy.

Projekt realizowany jest w formie zjazdów w Centralnym Domu Technologii w Warszawie, podczas których uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do podjęcia pierwszej pracy...

czytaj dalej... na temat: IV edycja Projektu „SamoDZIELNI”

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Utworzono dnia 31.01.2023

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025...

czytaj dalej... na temat: Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

PFRON zaprasza na szkolenie z obsługi nowego systemu iPFRON+

Utworzono dnia 31.01.2023

iPfron+

 

PFRON zaprasza na szkolenie z  obsługi nowego systemu iPFRON+. System iPFRON+ umożliwiać będzie składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON, które realizowane są bezpośrednio przez Fundusz...

czytaj dalej... na temat: PFRON zaprasza na szkolenie z obsługi nowego systemu iPFRON+

Informator o Instytucjach i Podmiotach Realizujących Oferty dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Utworzono dnia 26.01.2023

Informator o Instytucjach i Podmiotach Realizujących Oferty dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

POWIAT HRUBIESZOWSKI

Hrubieszów 2021 rok 

czytaj dalej... na temat: Informator o Instytucjach i Podmiotach Realizujących Oferty dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Utworzono dnia 05.01.2023

Plakat reklamowy PFRON

 

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

 

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

 

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

 

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974

Materiał prasowy PFRON

czytaj dalej... na temat: Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Informacja

Utworzono dnia 03.01.2023

W dniu 4 stycznia 2023 r.(środa) porady prawne będą udzielane w godzinach od 12:00 do 15:00.

czytaj dalej... na temat: Informacja

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej