Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Mikołaje są wśród nas…

Utworzono dnia 30.11.2023

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie też włączyli się w akcję Pizzerii Kozacka dla dzieci z rodzin zastępczych.

Zdjęcie pudełka pizzy

Zdjęcie otwartego pudełka z pizzą

Mikołaje są wśród nas…

Utworzono dnia 29.11.2023

Obrazek przedstawiający mikołaja

Mikołaje są wśród nas…

Pizzeria Kozacka ponownie okazała wielkie serce dla dzieci.

W dniu 30 listopada część dochodu z zamówień zostanie przekazana na słodycze do paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin zastępczych.

Serdecznie dziękujemy za wspaniały gest i zachęcamy do włączenia się w akcję.

 

Informacja

Utworzono dnia 20.11.2023

W dniu 22 listopada 2023 r.(środa) porady prawne nie będą udzielane.

Zaproszenie na grupę wsparcia

Utworzono dnia 13.11.2023

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców zastępczych z terenu powiatu hrubieszowskiego na spotkania grupy wsparcia rodzin zastępczych.

Najbliższe  spotkanie grupy wsparcia odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 roku (czwartek) od godziny 14.00, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Hrubieszowie, ul
. Ceglana 58/1pokój nr 9.

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję - tworzących rodziny zastępcze.

Grupa wsparcia ma charakter otwarty - uczestnicy mogą brać udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie.

Idea grupy wsparcia:

Idea samopomocy – grupowej wzajemnej pomocy, korzystania z siły i wsparcia grupy jako poza formalnego rodzaju pomocy. Uczestnicy sami stanowią dla siebie źródło wsparcia (emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego), zasobów, inspiracji
i motywacji do działania;

 • korzystny wpływ grupy wsparcia opiera się na zaangażowaniu uczestniczących w niej osób, na ich gotowości do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie;
 • w skład grupy wsparcia mogą wchodzić osoby znajdujące się w różnych momentach tworzenia rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwość uzyskiwania i dawania wsparcia w konkretnych sprawach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami radzenia sobie).

Formy działania uczestników grupy wsparcia:

 • dzielenie się osobistymi doświadczeniami,
 • dyskusja,
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych kwestii i sytuacji,
 • udzielanie sobie informacji zwrotnych,
 • elementy psychoedukacji.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
 • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
 • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
 • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

Spotkania będą odbywały się w terminach ustalonych przez uczestników, przy obecności co najmniej trzech osób prowadzących rodziny zastępcze. Czas trwania jednego spotkania grupy wsparcia będzie podyktowany wagą rozwiązywanych problemów i poruszanych tematów.

Spotkania  dla rodzin zastępczych koordynować będzie Pani Marta Kuczyńska, pedagog z wieloletnim doświadczeniem.

Zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy.

czytaj dalej... na temat: Zaproszenie na grupę wsparcia

„Uczyń świat kolorowym… - stwórz rodzinę zastępczą”

Utworzono dnia 08.11.2023

Zdjęcie kubka

W ramach promocji rodzicielstwa zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie przygotowało piękny kubek z firmowym logo i hasłem „Uczyń świat kolorowym… - stwórz rodzinę zastępczą”. Mamy nadzieję, że zachęci on kolejne osoby do otwarcia swojego domu i serca na potrzeby dzieci pozbawionych opieki rodziców.

Umieszczona na kubku praca została wybrana spośród wielu plakatów biorących udział w organizowanym przez nas już od trzynastu lat Konkursie na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Praca pochodzi z 2018 roku, a jej autorką jest Pani Alicja Pasieka, ówczesna uczennica Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Nieledwi, a obecnie już dorosła osoba, która odebrała swój kubek z rąk dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pana Dariusza Korneluka.

czytaj dalej... na temat: „Uczyń świat kolorowym… - stwórz rodzinę zastępczą”

Informacja o godzinach otwarcia PCPR w dniu 2.11.2023 r.

Utworzono dnia 27.10.2023

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

informujemy, że

w dniu 2.11.2023 r.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

będzie nieczynne

Szkolenie pt. ,,Procedura Niebieskiej Karty z uwzględnieniem nowelizacji”

Utworzono dnia 27.10.2023

W dniu 26 października 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zorganizowało szkolenie pt. ,,Procedura Niebieskiej Karty z uwzględnieniem nowelizacji”. Szkolenie dedykowane było dla pracowników ośrodków pomocy społecznych z terenu Powiatu Hrubieszowskiego oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Hrubieszowie. Szkolenia obejmowało następujące tematy...

czytaj dalej... na temat: Szkolenie pt. ,,Procedura Niebieskiej Karty z uwzględnieniem nowelizacji”

Szkolenie z cyklu Pozytywne rodzicielstwo

Utworzono dnia 25.10.2023

W dniu 24 października 2023 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się ostatnie z cyklu szkoleń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Szkolenie poprowadziła Pani Marta Kuczyńska – pedagog, Edukator Rodzicielski Pozytywnej Dyscypliny...

czytaj dalej... na temat: Szkolenie z cyklu Pozytywne rodzicielstwo

Przedłużamy termin składania prac w Konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Utworzono dnia 09.10.2023

Uwaga! Przedłużamy termin składania prac w Konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze ogłoszony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie!

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Powiatu Hrubieszowskiego. Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej,

- uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Cele:

 • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
 • zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi.
 • kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży
 • zwiększenie akceptacji społecznej dla wychowanków rodzin zastępczych.

Prace:

 • mają zawierać elementy graficzne i tekstowe,
 • wykonane w dowolnej technice płaskiej w  formacie A3 lub A2,
 • w orientacji poziomej,
 • na odwrocie podajemy: imię i nazwisko autora, klasę, adres i telefon szkoły.

Konkurs zostaje przedłużony do 23 października 2023 r. do godziny 15.30.

Nagrody:

 • upominki rzeczowe o łącznej wartości 1.500 zł,
 • kalendarze promujące rodzicielstwo zastępcze z nagrodzonymi pracami.
czytaj dalej... na temat: Przedłużamy termin składania prac w Konkursie plastycznym na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Spektakle profilaktyczne w ramach realizacji „Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2021-2030”

Utworzono dnia 06.10.2023

W dniu 03 października 2023 r. w ramach realizacji „Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2021-2030”, odbyły się spektakle profilaktyczne w...

 

czytaj dalej... na temat: Spektakle profilaktyczne w ramach realizacji „Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2021-2030”

Konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Utworzono dnia 13.09.2023

Już po raz trzynasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie ogłasza

Konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze.

 

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Hrubieszowskiego. Rozstrzygnięcia dokonamy w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas IV - VIII szkoły podstawowej,

- uczniowie szkół ponadpodstawowych...

czytaj dalej... na temat: Konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Nabór wniosków w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Utworzono dnia 06.09.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 Adresatami Programu są: 

 1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności  - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie powinny dokonać wstępnego zgłoszenia. Zgłoszenia są przyjmowane w terminie do 12 września 2023 r.

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie,

ul. Ceglana 58, 22- 500 Hrubieszów,

tel. 84 696 37 77 wew. 37.

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Przyznanie usług będzie możliwe po uzyskaniu środków finansowych na realizację Programu.

czytaj dalej... na temat: Nabór wniosków w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Informacja

Utworzono dnia 21.08.2023

W dniu 23 sierpnia 2023 r.(środa) porady prawne nie będą udzielane.

Informacja

Utworzono dnia 27.07.2023

W dniu 2 sierpnia 2023 r.(środa) porady prawne nie będą udzielane.

czytaj dalej... na temat: Informacja

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej