Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Dokumenty do pobrania

Rodzinna piecza zastępcza:

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej


Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego

Klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego


Wniosek Dobry Start

Obowiązek informacyjny do wniosku Dobry Start

Pomoc dla osób usamodzielnianych:

Wniosek o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki

Klauzula informacyjna do wniosku o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki


Wskazanie opiekuna usamodzielnienia

Program usamodzielniania

 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych:

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji.

Załącznik nr 1 - ZAKRES MERYTORYCZNY ZADANIA

Załącznik nr 2 - KOSZTORYS WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny PFRON.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji:

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON dla instytucji

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny PFRON.

Dofinansowaniu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Likwidacja barier architektonicznych:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.

Likwidacja barier w komunikowaniu się:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się.

Likwidacja barier technicznych:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych.

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.

Aktywny Samorząd:

Wnioski

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

Uwaga: Prosimy o drukowanie poniższych wniosków i zaświadczenia wyłącznie dwustronnie na jednej kartce !!!

 

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 r. życia

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powyżej 16 r. życia

Zaświadczenie lekarskie - załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Obowiązek informacyjny rejestracji, analizy i realizacji wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej

Druk przelewu za wydanie karty parkingowej

Wzór wypeniania wniosku

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej