Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Powiat Hrubieszowski przystąpił w 2023 roku do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Utworzono dnia 02.01.2024

Powiat Hrubieszowski przystąpił w 2023 roku do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Na finansowanie Programu przeznaczono środki z Funduszu Pracy na kwotę nieprzekraczającą 40 000 000,00 zł.

Celem Programu było wsparcie finansowe powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego w okresie czerwiec 2023 - grudzień 2023.

Na podstawie Umowy nr 3 z dnia 21.12.2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Hrubieszowskim, Powiat otrzymał środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 43 120,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: