Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Szkolenie pt. ,,Procedura Niebieskiej Karty z uwzględnieniem nowelizacji”

Utworzono dnia 27.10.2023

W dniu 26 października 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zorganizowało szkolenie pt. ,,Procedura Niebieskiej Karty z uwzględnieniem nowelizacji”. Szkolenie dedykowane było dla pracowników ośrodków pomocy społecznych z terenu Powiatu Hrubieszowskiego oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Hrubieszowie.

Szkolenia obejmowało następujące tematy:

 1. Procedura Niebieskie Karty a zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 2. Uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy domowej – zmiany w nomenklaturze.
 3. Formy/rodzaje przemocy.
 4. Przemoc a Konflikt.
 5. Jakie podmioty są uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty?
 6. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego; rola przewodniczącego zespołu.
 7. Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie?
 8. W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty?
 9. Terminy w procedurze NK.
 10. Formularz „A” a nieobecność ofiary przemocy.
 11. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Diagnostyczno-Pomocowych.
 12. Formularz „B”.
 13. Notatki w ramach procedury NK.
 14. Skierowanie sprawcy do uczestnictwa w specjalistycznych programach.
 15. Nowe obowiązki informacyjne wobec sprawcy przemocy.
 16. Zaproszenie ofiary i wezwanie sprawcy.
 17. Brak współpracy w ramach procedury NK.
 18. Kurator sądowy a wdrożenie procedury NK.
 19. Dokumentowanie czynności w ramach procedury NK.
 20. Niebieska Karta „C”.
 21. Niebieska Karta „D”.
 22. Częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie.
 23. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 24. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GR.
 25. Zakończenie Procedury Niebieskie Karty.
 26. Protokół Zakończenia Procedury Niebieskie Karty.
 27. Działania podejmowane po zamknięciu procedury NK.
 28. Dostęp do dokumentacji NK.
 29. Wykroczenia w procedurze NK.
 30. Skargi na Zespół Interdyscyplinarny.
 31. Rola pracowników socjalnych w NK.

Szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy z Małopolskim Centrum Profilaktyki w Krakowie.

Szkolenie pt. ,,Procedura Niebieskiej Karty z uwzględnieniem nowelizacji”

Utworzono dnia 27.10.2023, 08:33

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej