Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędne do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat Terapii Zajęciowej to miejsce, gdzie grupa osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub intelektualnej, a często oboma rodzajami upośledzenia, poznaje nie tylko różne metody usprawniania, ale uczy się odpowiednich do swoich możliwości form działalności zawodowej. Osiągnięcie umiejętności wykonywania określonych czynności pozwala tym osobom w przyszłości podjąć pracę zarobkową w ramach zakładów pracy chronionej lub pracować na stanowiskach przystosowanych do ich niepełnosprawności w innych zakładach pracy. Możność podjęcia pracy jest dla osób o ograniczonej sprawności bardzo ważnym czynnikiem integrującym ich ze społeczeństwem.

Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Główne cele warsztatów terapii zajęciowej to:

  • ogólne usprawnienie,
  • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności życiowej,
  • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, czyli nabycie umiejętności komunikowania się, dokonywania samodzielnych wyborów, decydowania o swoich sprawach, lepszej kondycji psychicznej,
  • rozwijanie zdolności i umiejętności za pomocą różnego typu technik terapii zajęciowej,
  • rozwijanie sprawności psycho-ruchowej niezbędnej w pracy.

O uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. Zgłoszenie osób niepełnosprawnych przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje na temat osoby niepełnosprawnej, planu terapii, działań skierowanych do uczestnika oraz osiągniętych celów.

Koszty działalności placówki pokrywane są od 2008 roku w wysokości 90% przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w 10% ze środków samorządu terytorialnego.

 

W powiecie hrubieszowskim działają trzy warsztaty terapii zajęciowej:

1) Warsztat Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie – liczba uczestników 53,

http://www.wtzhrubieszow.naszaplacowka.pl

2) Warsztat Terapii Zajęciowej w Alojzowie – liczba uczestników 54,

3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Oszczowie – liczba uczestników 30.

 

Warsztaty terapii zajęciowej działają na podstawie:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2019.1172 t.j. z dnia 2019.06.25)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587).

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej