Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Strategie, programy

Realizowane programy:

 

Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych Dla Osób Stosujących Przemoc W Rodzinie Na Terenie Powiatu Hrubieszowskiego Na Rok 2023

Uchwała Nr LI/407/2023 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych Dla Osób Stosujących Przemoc W Rodzinie Na Terenie Powiatu Hrubieszowskiego Na Rok 2023

 


Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2021-2023

Uchwała Nr XXIX/262/2021 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2021-2023

 


Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030

Uchwała Nr XXXVII/324/2021 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030

 


 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2021-2030

Uchwała Nr XXXIV/304/2021 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 9 września 2021 r. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030

 


 

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE HRUBIESZOWSKIM NA LATA 2021-2030

Uchwała Nr XXXIV/303/2021 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 9 września 2021 r.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony przemocy w rodzinie na lata 2021-2030

 


 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE PROMOWANIA I WDROŻENIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W POWIECIE HRUBIESZOWSKIM NA LATA 2021-2030

 

Uchwały Nr XXXIV/302/2021 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 9 września 2021 r.

Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2021-2030

 


 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej