Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Archiwum

Programy archiwalne

Dokumenty do pobrania:

 

 

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2021  

Uchwała Nr XXIX/261/2021 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021


 

Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych Dla Osób Stosujących Przemoc W Rodzinie Na Terenie Powiatu Hrubieszowskiego Na Rok 2022

Uchwała Nr XL/338/2022 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 31 marca 2022 r.

Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych Dla Osób Stosujących Przemoc W Rodzinie Na Terenie Powiatu Hrubieszowskiego Na Rok 2022


Uchwała Nr XXXIII/293/2018 Rady Powiatu w Hrubieszowi z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2018-2020"

Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2018-2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała Nr XXX/265/2018 Rady Powiatu w Hrubieszowi z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2018-2020"

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2018-2020

________________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała Nr XIX/176/2017 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia " Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2020 "

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2020

                                                                                                                                                                                                                                

Uchwała Nr XI/105/2016 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia " Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2016-2020"

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2016-2020

                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr XXVIII/259/2014 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2014 - 2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego na Lata 2014 - 2020

                                                                                                                                                                                                                               

Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2015-2017

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2015-2017

________________________________________________________________________________________________________________

Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na Terenie Powiatu Hrubieszowskiego na 2016 rok

                                                                                                                                                                                                                                

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016
 

Załącznik do "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016"

                                                                                                                                                                                                                                

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015

                                                                                                                                                                                                                                

Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 - 2014

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej