Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja dotycząca uczestnictwa w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym w 2016 r.

Utworzono dnia 25.07.2016
Czcionka:

Zapraszamy do wzięcia udziału
w
Programie Korekcyjno-Edukacyjnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zaprasza wszystkie osoby z terenu Powiatu Hrubieszowskiego do wzięcia udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

  1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym
    Sąd warunkowo zawiesił kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno- edukacyjnym;
  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, uczestniczących w terapii uzależnień – oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa
    w programie korekcyjno-edukacyjnym;
  4. osób samodzielnie zgłaszających się.

     Warunkiem uczestnictwa w programie, w przypadku osób uzależnionych jest zadeklarowanie abstynencji od alkoholu i innych środków odurzających.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie mają
na celu:

1. uzyskanie przez osobę stosującą przemoc świadomości oraz uznanie odpowiedzialności za własne zachowania przemocowe wobec osób bliskich poprzez:

a) edukację dotyczącą zachowań przemocowych;

b) rozpoznawanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe;

c) opracowanie "planu bezpieczeństwa" mającego zapobiec użyciu siły i przemocy wobec innych;

2. naukę umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów bez użycia agresji przy pomocy konstruktywnego wyrażania uczuć i potrzeb;

3. promocję pozytywnych postaw (standardów i wartości), a w szczególności poczucia odpowiedzialności za własne czyny;

4. naukę partnerskiego układania stosunków w społeczeństwie i korzystania z pomocy innych;

5. uświadamianie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy;

6. promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości w lokalnym środowisku;

7. edukację na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych.

Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne.

Realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych planowana jest od miesiąca września 2016 r. do miesiąca listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje możesz uzyskać w siedzibie:

 Powiatowe Centrum Pomocy

 Rodzinie w Hrubieszowie

 ul. Ceglana 58/1

 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu – Katarzyna Wysocka – tel. 84 696 37 77.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Polecamy