Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Utworzono dnia 10.09.2020
Czcionka:

Powiat Hrubieszowski w miesiącu sierpniu 2020 r. przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W imieniu Powiatu Hrubieszowskiego projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez:  

1) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego);

2) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych).

      Wsparcie poprzez zakup sprzętu komputerowego oprogramowania i sprzętu  audiowizualnego otrzymają wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej, oraz osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią otrzymają wychowankowie pieczy zastępczej, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej pieczy zastępczej. 

Środki przeznaczone na realizacje Projektu przyznane dla Powiatu Hrubieszowskiego wynoszą 177 200,00 zł, w tym płatność ze środków europejskich wynosi 149 344,16 zł, co stanowi 84,28 % dofinansowania.

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Polecamy