Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Utworzono dnia 05.01.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że w dniu 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981), która przewiduje między innymi zastąpienie dotychczasowych przepisów dotyczących dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), przepisami dotyczącymi świadczenia wychowawczego i ustanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organu realizującego świadczenie wychowawcze.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy zmienionej w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem 01 czerwca 2022 r.

Od dnia 01 czerwca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował, rozpatrywał wnioski oraz wypłacał świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, tj. od 01 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Wnioski o świadczenie wychowawcze można będzie złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę PUE ZUS na dedykowanym formularzu SW-O.

Ponadto informujemy, że zgodnie z przepisem przejściowym – art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, w sprawach dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy zmienionej w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym których wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń zostały złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Powyższy przepis przejściowy oznacza, że w sytuacji, gdy rodzic zastępczy złożył przed 1 stycznia 2022 roku wniosek o dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, to rozpatrzenie tego wniosku i wypłata przyznanego na jego podstawie świadczenia, stanowi wciąż zadanie starosty na podstawie przepisów dotychczasowych. Dotyczy to także rodzin zastępczych, które złożyły wnioski o dodatek klika lat temu, a prawo do dodatku wychowawczego jest im przedłużane z urzędu przez starostę, co roku, na kolejne 12 miesięcy, w trybie art. 87 ust. 1b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  W takim przypadku wszystkim rodzicom zastępczym, którzy złożyli wnioski o przyznanie dodatku przed 1 stycznia 2022 roku, jak i kilka lat temu, zostanie ustalone prawo do dodatku wychowawczego w dalszym ciągu w oparciu o przepisy dotychczasowe z tym, że prawo do dodatku ustalone zostanie do końca maja 2022 roku. 

Link ZUS - https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

czytaj dalej na temat: Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Informacja na temat możliwości składania wniosków za pomocą SOW

Utworzono dnia 31.12.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że od 1 stycznia 2022 r., możliwe będzie złożenie wniosków za pośrednictwem udostępnionej przez PFRON platformy internetowej SOW – System Obsługi Wsparcia, znajdującej się pod adresem sow.pfron.org.pl (dla osób i ich rodzin/pełnomocników posiadających profil zaufany lub podpis elektroniczny). Przez platformę SOW możliwe będzie złożenie wniosków o dofinansowanie:

  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej,
  • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

lub w wersji papierowej wraz niezbędnymi do nich załącznikami, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie pokój nr 7.

Więcej informacji oraz linki do pobrania wniosków TUTAJ

 

czytaj dalej na temat: Informacja na temat możliwości składania wniosków za pomocą SOW

Informacja o godzinach otwarcia PCPR w dniu 31.12.2021 r.

Utworzono dnia 30.12.2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

informujemy, że

w dniu 31.12.2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

będzie czynne w godzinach 7:30-14:00

czytaj dalej na temat: Informacja o godzinach otwarcia PCPR w dniu 31.12.2021 r.

Informacja o godzinach otwarcia PCPR w dniu 7.01.2022 r.

Utworzono dnia 30.12.2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z dnia 28 grudnia 2021 r.

informujemy, że

w dniu 7.01.2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

będzie nieczynne.

Gwiazdy Wyobraźni – wyjątkowe warsztaty wokalne dla nastolatków

Utworzono dnia 21.12.2021

„Gwiazdy Wyobraźni” to wyjątkowe BEZPŁATNE warsztaty wokalne skierowane do dzieci i młodzieży (12-18 lat) z województw łódzkiego, śląskiego, podkarpackiego i lubelskiego, wychowujących się w pieczy zastępczej (instytucjonalnej i rodzinnej)...

czytaj dalej na temat: Gwiazdy Wyobraźni – wyjątkowe warsztaty wokalne dla nastolatków

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Utworzono dnia 15.12.2021

W dniu 14 grudnia 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zorganizowało uroczystość wręczenia nagród laureatom jedenastej edycji konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze. Towarzyszyło jej spotkanie opłatkowe dla rodzin zastępczych z terenu powiatu hrubieszowskiego, podczas którego Dyrektor oraz pracownicy Centrum przekazali na ręce przedstawicieli rodzin zastępczych opłatek oraz symboliczne pierniczki. Rodziny otrzymały również drobne upominki z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół „Czerwona Jarzębina” z Moroczyna, a słodki poczęstunek był okazją do integracji wszystkich obecnych...

czytaj dalej na temat: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Szkolenie pt.: „Kontrola zarządcza w 2021 roku w ośrodkach pomocy społecznej”

Utworzono dnia 29.11.2021

W dniu 26 listopada 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zorganizowało w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, szkolenie dla kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Hrubieszowskiego, pt.: „Kontrola zarządcza w 2021 roku w ośrodkach pomocy społecznej”.

Podczas szkolenia omówiono następujące tematy:

  1. Wstęp do zagadnień kontroli zarządczej.
  2. Standard kontroli zarządczej.
  3. System kontroli zarządczej.
  4. Zarządzane ryzykiem.
  5. Ocena przyjętego systemu kontroli zarządczej – źródła informacji o stanie kontroli zarządczej.
  6. Kontrola i monitorowanie realizacji celów i zadań.
  7. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnych Izb Obrachunkowych.  

Szkolenie poprowadził Pan Krzysztof Kuchciak – magister prawa i administracji, Prokurator Prokuratury Rejonowej w stanie spoczynku, wykładowca między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor licznych publikacji oraz projektów
z zakresu prawa, prawa pracy oraz mediacji. 

czytaj dalej na temat: Szkolenie pt.: „Kontrola zarządcza w 2021 roku w ośrodkach pomocy społecznej”

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 24.11.2021

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje,  że od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON). 

 

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulgi uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych. 

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziałów. 

Wyrażamy przekonanie, że Centra informacyjno-doradcze staną się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie  w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa czy konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, że Centra będą systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie będą Państwo mogli testować najnowsze technologie asystujące. Już dziś oferujemy skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją. 

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronach PFRON oraz do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego z naszym Oddziałem PFRON Lublin ul. Kunickiego 59, tel.: 81 466 76 02, e-mail lublin@pfron.org.pl  

czytaj dalej na temat: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Informacja

Utworzono dnia 22.11.2021

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności bezpłatne poradnictwo prawne z jakiego można skorzystać w Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie od dnia 24 listopada 2021 roku będzie udzielane telefonicznie w każdą środę w godzinach 8.00 – 11.00 pod numerem telefonu 782 490 522.

czytaj dalej na temat: Informacja

Zegar

Kalendarium

Maj 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej