Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Karta parkingowa

NOWE ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

Od 1 lipca 2014 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku mieszkańców Powiatu hrubieszowskiego właściwym jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Hrubieszowie.

Od 3  czerwca 2015 r. osoba zainteresowana może złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej do dowolnie wybranego przewodniczącego zespołu powiatowego. Natomiast wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki składa się do przewodniczącego zespołu powiatowego właściwego ze względu na siedzibę placówki.

WAŻNOŚĆ DOTYCHCZAS WYDANYCH KART PARKINGOWYCH

Karty parkingowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, lecz nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
 

KARTA PARKINGOWA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Zasady wydawania kart parkingowych od dnia 1 lipca 2014 r.:

  • Osobie niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności, spełniającej wskazanie określone w punkcie 9 orzeczenia, dotyczące spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
  • Osobie niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, posiadającej symbol przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna), spełniającej wskazanie określone w punkcie 9 orzeczenia, dotyczące spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
  • Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności, spełniającej wskazanie określone w punkcie 9 orzeczenia, dotyczące spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł należy dokonać za pośrednictwem banku, placówki pocztowej lub konta internetowego na nr rachunku 81 9610 0002 2009 0062 5333 0001.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Druk przelewu za wydanie karty parkingowej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: